۱۳۸۸/۰۳/۱۳

مصاحبه ای با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان : تهديد جاني خود را تاييددوربـــيين : مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان خبر تهديد جاني خود را تاييد کرد. روز گذشته برخي منابع از ترور امام جمعه اهل تسنن زاهدان خبر دادند.مولوي عبدالحميد مورد حمله جمعي از افراد خشونت طلب قرار گرفته است و در اين راستا يکي از محافظانش جان سپرده و سه تن از محافظان وي به همراه خودش مجروح و به بيمارستان منتقل شدند.در اين راستا بود که «اعتماد» طي تماس با وي صحت و سقم اين اخبار را جويا شد.

سوال : در برخي رسانه ها خبر ترور شما منتشر شده است، آيا اين اخبار را تاييد مي کنيد؟
ترور نبوده، ديروز براي فاتحه شهداي حادثه بمبگذاري رفته بوديم که بر خلاف معمول منطقه آنجا تعرض شد. ما حادثه بمبگذاري را محکوم کرديم و براي فاتحه رفته بوديم که بالاخره عده يي آمدند، شعار دادند عليه ما. اما خدا را شکر در تلاشيم امنيت و آرامش را به شهر برگردانيم.

سوال : تعرض مسلحانه بود؟
«بي حرمتانه» بود.

سوال : برخي منابع از کشته يا مجروح شدن محافظان خبر دادند. اين خبر را تاييد مي کنيد؟
در اين مراسم يکي از محافظان کتک خورد اما وقتي خبر تعرض پخش شد مردم در گوشه هاي مختلف شهر جلسه اعتراض آميز برگزار کرده اند و گويا تعدادي هم کشته شده اند.

سوال : تعداد کشته ها؟
آمار معلوم نيست اما گويا دو نفر تا کنون کشته شده اند و برخي درگيري ها در شهر وجود دارد و مشکلاتي ايجاد شده است.

سوال : برخي اخبار از محاصره خانه شما خبر دادند. تاييد مي کنيد؟
نه، خانه ما نزديک مسجد است. وقتي مردم خبر تعرض را شنيدند اطراف مسجد جمع شدند و به اين مساله اعتراض کردند.

سوال : برخي منابع هم اين اتفاق را انتخاباتي توصيف کردند، نظر شما چيست؟
نه، در رابطه با اين حوادث برخي تندروها از سه چهار سال پيش اعلام کردند درگيرند. اما ما حامي انقلاب، اسلام و وحدت هستيم. اين حرکت تندروهاي افراطي است که اهل سنت مظلوم و بي دفاع را مورد تعرض قرار دادند