۱۳۸۸/۰۴/۰۹

نبايد جناح بندي هاي سياسي درکشور موجب تضييع حقوق افراد و تخطي ازقوانين و مقررات شود


امام جمعه اهل سنت زاهدان اين هفته در خطبه هاي نماز جمعه تاکيد کردند :« بهيچ وجه نبايد حزب گرايي و جناح بندي هاي سياسي درکشور موجب تضييع حقوق متقابل افراد شده و قوانين و مقررات زيرپاي گذاشته شوند چرا که چنين مسائلي موجب ايجاد دشمني و بغض و کينه هر چه بيشتر مي شود

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مولانا عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ مولاناعبدالحميد، اين هفته در خطبه هاي نماز جمعه اهل سنت زاهدان با بيان اينکه دين اسلام از همان ابتداي ظهور، با ظلم و بي عدالتي به مبارزه پرداخته است اظهار داشتند : «اسلام ديني است که همواره انسانها را از تعصبات بي جا باز داشته و به تمام افراد وگروهها دستور داده است که هيچ گاه حقوق ديگران را ضايع نکنند. در اين دين ميان حاکم و رعيت حقوقي متقابل تعريف شده و هر دو طرف به رعايت اين حقوق امر شده اند .يک حاکم بايد اين التزام را داشته باشد که همواره حقوق ملت خود را مراعات نموده و ملت نيز نبايد حقوق حاکم را زير پا بگذارند .» ايشان ادامه دادند:« رعايت عدالت و انصاف فرض بوده و حتي بسياري از فرق اسلامي اين امر را از جمله اصول دين بشمار آورده اند و تصريح کرده اند انسانها تا آن زماني که عدالت و انصاف را رعايت نکنند ، مومن کامل گفته نمي شوند . ايشان همچنين با تاکيد بر اينکه " سخنان من بعنوان يک طلبه و عضوي از جامعه ايران خطاب به همه از جمله دولتمردان ، اعضاي تمام جناح ها و گروههاي سياسي و عموم مردم است " تصريح کردند : « بهيچ وجه نبايد حزب گرايي و جناح بندي هاي سياسي در کشور موجب تضييع حقوق متقابل افراد شده و قوانين زير پا گذاشته شوند . بايد مقررات و معاهدات عرفي و شرعي مد نظر قرار گرفته و عهد و پيمانها شکسته نشوند چراکه مراعات چنين مسائل مهمي موجب وحدت و امنيت پايدار مي شود بدون هيچ ترديدي بايد گفت وحدت و امنيت پايدار زماني حاصل مي شود که در تمام جوامع بشري قانون و مقررا ت مورد مراعات قرار گيرد .» خطيب جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه با بيان اينکه بايد به جاي شعار دادن همواره مرد عمل باشيم افزودند :" به گفته بنيان گذار فقيد انقلاب اسلامي ما بايد شعار را کنار گذاشته و شعور داشته باشيم و عملا به اجراي عدالت و انصاف در تمام عرصه ها بپردازيم .اين درس ، درس اسلام بوده و هست و بايد ما به آن توجه داشته باشيم . تمام اقوام و مذاهب ايران بايد با ديدي يکسان نگريسته شوند ، اگر ميان شيعه و سني عدالت مد نظر قرار داده شود و علماي شيعه و سني و حاکم، اين عدالت را مراعات کنند آنگاه دوستي و اخوت عملي ايجاد خواهد شد . همچنين بايد توجه داشته باشيم که در اسلام تنها معيار فضيلت و برتري تقوا و پرهيزگاري عنوان شده است .» مولانا عبدالحميد همچنين با بيان اينکه حق و حقيقت همواره سزاوار پيروي است ادامه دادند : " اسلام پيروان تمام مذاهب را مسلمان برشمرده است آناني که غير مسلمان هستند نيز بنابر وجه مشترک انسانيت، با ما برادر بوده و برماست که حقوق آنان را مورد مراعات قرار دهيم . بنده باري عرض کردم که همه ما از آمريکائيها و صهيونيستها بيزار هستيم اما توجه داشته باشيم آنجائيکه حق با آنهاست بايد اذعان داشته و تسليم شويم ، اين دستور را اسلام به ما داده است . مولانا عبدالحميد در پايان با تاکيد بر اينکه هر موجودي که خواهان رشد و بالندگي است نبايد براي آن مانع ومشکل ايجاد شود ، اظهار داشتند :" ما همه را به عدالت و انصاف و خداترسي فرا مي خوانيم ، ابتدا خويشتن را به مراعات عدالت ، تقوا و خداترسي توصيه نموده و سپس به تمام افراد در هر سطحي که باشند ، حاکم يا رعيت ، چوپان يا کشاورز ، توصيه مي کنيم همواره عدالت و انصاف را مد نظر قرار دهند و به اجراي آن مبادرت ورزند .