۱۳۸۸/۰۳/۱۶

فروزش:عوامل اصلي نا امني هاي اخير استان را معرفي خواهيم کرد

مهندس پيمان فروزش در واکنش به جريانات هفته گذشته استان تاکيد کرد :در صورتي که با عوامل اصلي اين حوادث برخوردي صورت نگيرد،مجبور خواهيم شد به معرفي آنان بپردازيم


به گزارش پايگاه اطلاع رساني مولانا عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي که در مراسم نمازجمعه اهل سنت زاهدان سخن مي گفت همچنين ياد آور شد:«پشت پرده تمام
اين جريانات کساني هستند که اخيرا القابي همچون «وهابيون » را از تريبون هاي رسمي به جامعه اهل سنت ايران نسبت داده و قصد دارند اين واژه را در بين مردم رواج دهندبا چنين افرادي به شدت بايد برخورد شود و نبايد مسئولين نظام اجازه دهند چنين افرادي با نفوذ در سطوح مديريت به اهداف شوم خود بپردازند و اقدام به ايجاد اختلا ف در ميان مردم نمايند.»
پيمان فروزش تاکيد کرد:« ما به نيروهاي امنيتي تذکرمي دهيم که با اين عوامل به خوبي برخورد کنند در غير اين صورت مجبور خواهيم شد به معرفي اين افراد بپردازيم