۱۳۸۸/۰۳/۱۳

انفجار زاهدان پرونده ی اقلیت های قومی و مذهبی در ایران را باز می کند


دبي - نجاح محمد علي

تلاش برای منفجر کردن هواپیمای كيش اير که چند روز پس از انفجار مسجدی در زاهدان صورت می گیرد باردیگر پرونده ی اقلیت های قومی ومذهبی در ایران را می گشاید . برنامه ی پر طرفدار پانوراما در تلویزیون العربیه روز یکشنبه 31-5-2009 در ساعت 10 به وقت سعودی این برنامه را بطور زنده پخش خواهد کرد. برغم اینکه مقامات ایرانی انفجار مسجد زاهدان را عملی فرقه گرایانه به شمار نمی آوردند اما تکرار چنین انفجارهایی در زاهدان ودیگر مناطق سنی نشین استان محروم سيستان وبلوچستان، همرز با پاکستان، مساله ی عمل به وعده هایی را که تهران به مناطق محروم داده است به میان می کشد . جنبش جندالله که به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده و متهم به نزدیکی به القاعده وطالبان است به بهانه ی ستم به سنی ها مسئولیت انفجار زاهدان را بر عهده گرفت، وسوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این انفجارها با مبالغ هنگفتی که بوش برای برهم زدن ثبات جمهوری اسلامی اختصاص داده بود چه ارتباطی دارد؟ بویژه در مناطق متشنجی همچون كردستان، سيستان بلوشستان، وحتی استان خوزستان که اکثریت آن را عرب ها تشکیل می دهند . اما درباره ی مساله ی هواپیمایی که گفته شده است در راه خود از اهواز موطن عربهای ایرانی به تهران تهدید به انفجار شده است، ما را به یاد انفجار های اهواز در سال 2005 درست همزمان با رقابت های انتخاباتی پیشین می اندازد . در آن زمان اتهاماتی مطرح شد مبنی بر اینکه انفجارها ساختگی بوده است وهدف آن تاثیر گذاری بر انتخابات ریاست جمهوری بود، تا اینکه کاندیداهایی را که از حقوق فرهنگی قومیتها بر اساس قانون اساسی حمایت می کردند مشکوک جلوه دهند . از سوی دیگر حمایت ایران از گروه جیش المهدی که برخی عناصر آن پیش از به قدرت رسیدن حکومت ضد فرقه گرایی مالکی در عراق متهم به پاکسازی فرقه ای شده اند، دال بر غیر فرقه ای بودن این انفجارها است. اما درباره ی دست داشتن نیروهای خارجی در این انفجارها بدون شک چنین اتهاماتی پیش از انتخابات به سود جریان محافظه کار در ایران خواهد بود، هرچند که تهران اتهامات مستقیم به واشنگتن را پس بگیرد وآن را متوجه داستگاه های اطلاعاتی منطقه ای بکند . مسبب این انفجارها هرکه باشد، باید اذعان نمود که انفجار زاهدان و داستان تهدید هواپیمای در حال پرواز از اهواز به تهران باید نظر ایرانیان را به مناطق محروم وبه ویژه نسبت به اقلیت عرب، در اهواز جلب کند که همواره احساس کرده اند برغم داشتن حاصلخیزترین سرزمینی که سرشار از نفت وگاز است به حاشیه رانده شده اند