۱۳۸۸/۰۳/۲۶

دو خبر از تظاهرات امروز در تبريز و زاهدان

یراندازی مستقیم به طرف تظاهرات کنندگان در خیابان های تبریز

تظاهرات آرام 50 هزار نفری روز دوشنبه تبریز با شکلیک گلوله ساچمه ای و مشکی به طرف مردم و دانشجویان سرکوب شد و نیروهای یگان ویژه صدها دانشجو را با باطوم زخمی و دستگیر کرده و بیمارستان ها مجروحین و زخمی ها را پذیرش نمی کنند و ماموران لباس شخصی در اورژانس های بیمارستان ها مجروحین را به جای نامشخصی منتقل می کنند و در خیابان آبرسان و میدان ساعت و شهناز و فلکه دانشگاه درگیری شدیدی بین لباس شخصی ها و ماموران موتور سوار با مردم در گرفته است.دانشگاه تبریز در محاصره لباس شخصی هاست و چند دانشجو از داخل دانشگاه دستگیر و کشان کشان به بیرون دانشگاه آوردند و با خود بردند.
موبایل ها در خیابانهایی که تظاهرات در حال انجام است قطع شده است . گاز فلفل به صورت تظاهرات کنندگان می پاشند. راهپیمایی کننده ها شیشه های 4 بانک را شکستند و 2 موتور پلیس را به آتش کشیدند .
مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر این دولت مردم فریب و موسوی رای مرا پس بگیر و خامنه ای حیا کن سلطنت را رها کن احمدی دروغ گو از شعارهای مردم است.
این تظاهرات در حال انجام هست و صدای شکلیک گلوله به گوش می رسد.

تظاهرات در زاهدان

جمعیتی بیش از چهار هزار نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان بعد از ظهر امروز در اعتراض به اعلام نتایج حیرت آور انتخابات از سوی وزارت کشور هم گام با دیگر معترضان در سراسر کشور دست به تظاهرات گسترده ای زدند. تعدادی از استادان دانشگاه نیز جمعیت را همراهی می کردند. در چند روز گذشته نیز تجمعاتی در اعتراض به اعلام پیروزی احمدی نژاد برگزار شده است. خیابان دانشگاه تحت کنترل شدید نیروی انتظامی است و اجازه رفت و آمد به دانشجویان را نمی دهد و دانشجویان مسیر دانشکده مهندسی تا ادبیات را از داخل دانشگاه راه پیمایی کردند و با شعارهای "موسوی موسوی حمایتت می کنیم" و "موسوی پرچم ایران را پس بگیر" و "موسوی رای ما را پس بگیر" و خواندن سرود یار دبستانی مسیر دور دانشگاه را طی کردند. جمعیت کوچکی پیش از رسیدن دانشجویان به دانشکده ادبیات مشغول شعار دادن در حمایت از رهبری بودند که با رسیدن جمعیت گسترده دانشجویان حامی موسوی متفرق شدند. این اتفاق در حالی روی می دهد که مسوولان انضباطی دانشگاه در هفته گذشته بیش از دویست نفر از دانشجویان را به کمیته انضباطی احضار کرده اند.