۱۳۸۸/۰۳/۱۳

حمله جوانان بلوچ به پاسگاه فهرج

به گزارش آژانس خبری تفتان از زاهدان جوانان بلوچ در یک عملیات چریکی پاسگاه فهرج را هدف شدید ترین حملات قرار داده و چندین تن از پاسداران نظام را به هلاکت رساندند.
طبق گزارشها جوانان بلوچ با همکاری مبارزان در عملیاتی موفق پاسگاه فهرج با با آر پی جی و توپ هدف حمله قرار دادند و دهها تن از نیروهای رژیم را در این عملیات به هلاکت رساندند.
نیروهای رژیم پس از هلاکت پاسداران و انهدام و آتش گرفتن پاسگاه در منطقه حاضر شدند اما مبارزان پیش از آن به کوهها رفته بودند و نیروهای رژیم در حال گشت زنی زمینی و هوائی در منطقه هستند.
جوانان بلوچ به درخواست جنبش راههای مواصلاتی را هدف قرار داده و همچنین به عملیاتهای چریکی روی آورده اند و امید است که جوانان بیشتری به صفوف مبارزان ملحق شوند.