۱۳۸۸/۰۳/۱۳

تصاویری از زاهدان


تصاویری از اصابت گلوله به دیوار مسجد مکی
تصویری از شکستن شیشه های بانک


تصاویری از اتش زدن لانه جاسوسی (ساختمان بسیج) جنب مسجد مکی