۱۳۸۸/۰۳/۱۲

شهادت چندین فعال جوان اهل سنت به دست نیروههای امنیتی در سنندجسنی نیوز :بعد از چراغ سبز رهبری در سفر خود به کردستان در برخورد با جریان اهل سنت وجماعت موسوم به سلفی هفته گذشته نیروهای امنیتی در کردستان در طی چندین عملیات تعدادی از جوانان فعال و دعوتگر این شهر را شهید و تعدادی را نیز دستگیر نمودند.

نیروهای امنیتی در پی یورش به منزل جوانی به نام بهروز .. به سوی نامبرده تیر اندازی کرده و بعد از آن جسد نیمه جان وی را با وحشیانه ترین شیوه با خود بردند، ایشان هم اکنون در بخش سی سی یو به سر برده و وضعیت وخیمی دارد.

همچنین گزارش هاي رسيده از سنندج حاکیست چهارشنبه گذشته نیروهای امنیتی به مهمانی یک جوان فعال مذهبی حمله ور شده و سه جوان جوانرودی به نامهای ستار، پیمان، و صدیق و یک جوان عراقی به نام جوتیار را با رگبار گلوله کشته و چندین نفر دیگر را زخمی کردند، اجساد کشته شدگان تا درج این خبر تحویل خانواده های قربانی نشده است.

جوانان فعال و دعوتگر در منطقه کردنشین هم اکنون در وضعیت نامناسبی به سر برده و دهها جوان از جانب اداره اطلاعات در مناطق کردنشین احضار شده اند.

کشته شده ها اکثرا جوان وسن آنها بین ۱۸ تا ۲۴ ساله بودند . گفته میشودهویت کشته وزخمی شده ها ۲ نفر از اهل سنندج -۲ جوانرودی و۱ نفر عراقی بوده است .
بر اساس این گزارش اسامی تعدادی از کشته شدگان درگیری میان سلفی ها و نیروهای انتظامی به شرح زیر است:

۱ - ستار سهرابی فرزند محمود ساکن شهرستان جوانرود

۲-دکتر جوتیار اهل عراق و ساکن شهرستان جوانرود

۳- صدیق ساکن شهرستان جوانرود

۴ - پیمان عبدالله نژاد ساکن شهرستان جوانرود

سراب نیوز