۱۳۸۸/۰۳/۳۰

خبرهای تويتر از تظاهرات

لباس شخصی ها به شدت کم سن و سال هستند و اکثرا بین ۱۵ و ۱۶ ساله هستند.
لباس شخصی ها شروع به کتک زدن مردم کرده اند و هراز گاه ، هر چند نفر به یک نفر حمله می کنند و او را کتک می زنند.
طبق پیام اینترنتی که از ایران داشتم خوابگاه دانشجویی نوید در خیابان زارع به اشغال نیروهای امنیتی درآمده است
به دلیل برخوردهای شدید و وحشتناک لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی با مردم، شعار های مردم نیز خیلی تند شده است و علیه مقامات بالا شعار می دهند
فوری:قاضي مرتضوي امروزبه خانم محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده گفته مداركي دال بررهبري شورش توسط مصطفي تاجزاده و ساير دستگيرشدگان به دست آمده.